Thursday, 21/03/2019 RSS
Thông báo phổ  biến
Thông báo về việc nghỉ Tết Dương lịch năm 2019
 Ngày đăng:19/12/2018
Tất cả cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và học sinh ngành GDĐT được nghỉ liên tục từ thứ Hai ngày 31/12/2018 đến thứ Ba ngày 01/01/2019
Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Mô tả
45/KH-PGDĐT 21/01/2019 Phòng GDĐT Tịnh Biên
Số 12/KH-SGDĐT 02/02/2018 Sở GD & ĐT
Số 18/KH-SGDĐT 02/02/2018 Sở GD & ĐT
Số 39/PGDĐT 19/01/2018 Phòng Giáo dục & đào tạo
47/KH- PGDĐT 19/01/2018 Phòng Giáo dục & đào tạo
Số 45/TB-PGDĐT 19/01/2018 Phòng Giáo dục & đào tạo
Kế hoạch giáo dục

THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018-2019

Đăng bởi: 89890502 | 10/12/2018
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 2